Een gebouw is meer dan stenen

Een gebouw heeft niet alleen stenen, ramen, een deur en een dak. Het heeft een gebruiksvisie, een doel, waarvoor het bij uitstek geschikt is. Het leent zich om te faciliteren en te participeren. Het heeft een plek in zijn omgeving. Als het goed is, overleeft het gebouw ons ruimschoots. En dus hebben we een verantwoordelijkheid die groter is dan stenen.

gebruik

Een flexibel ontwerp qua ruimte en infrastructuur

Hoe kunnen we het zo maken, dat we niets weg hoeven te gooien? Niet alleen de buitenkant, de schil, maar ook in het binnenwerk, bij de scheidingswanden, infrastructuur en de techniek.

Hoe kun je flexibiliteit inbouwen, zodat je aan de veranderende eisen van de markt kunt blijven voldoen, zonder steeds aan de basisstructuur te hoeven sleutelen? Als je dat namelijk voor elkaar krijgt, kan een gebouw zich duurzaam blijven door-ontwikkelen.

Lees meer

omgeving

Aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar

Een gebouw heeft een plek in een groter geheel. Het staat op een kavel, een groep kavels vormt een blok, een groep blokken vormt een bedrijventerrein. Ook daar hebben eigenaar en gebruiker een taak. Een veilige omgeving, schoon en heel, is van belang voor werknemers, werkgevers en eigenaren.

Lees meer

planeet

Een slim gebouw overleeft ons ruimschoots

Een gebouw overleeft ons ruimschoots, en dus hebben gebruiker en eigenaar een verantwoordelijkheid richting de volgende generatie.

Iedereen die zich met dit vraagstuk bezighoudt beseft dat dit nieuwe materie is. Je gaat talloze verrassingen tegenkomen waarop je niet had gerekend – prettige en minder prettige. NR Vastgoed deelt de jarenlange kennis en ervaringen op het gebied van circulariteit en bedrijfsvastgoed graag met ‘jonge’ ondernemers die net als wij vinden dat het anders kan en anders moet.

Lees meer

Dan is de cirkel rond

circulariteit als uitgangspunt

De planeet is onze verantwoordelijkheid, in meer of mindere mate beseffen we allemaal de urgentie. En toch klinkt een begrip als “circulariteit” als ver van ons bed, als iets onbereikbaars, te groot voor een mens alleen. Maar als we het dichterbij halen, naar onze omgeving, en naar de gebouwen waarin we leven en werken, dan wordt circulariteit concreet. Dan is de cirkel rond. Want als wij goed voor het dak zorgen als de zon schijnt, dan zorgt het dak voor ons als het regent.

Als wij goed voor de planeet zorgen, zorgt de planeet goed voor ons.