Disclaimer

 

 

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NR Vastgoed b.v. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

 

Ondanks het feit dat NR Vastgoed bv zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan NR Vastgoed bv niet instaan voor de juistheid, volledigheid  en actualiteit van de geboden informatie.

 

NR Vastgoed bv beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in da de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

 

NR Vastgoed bv kan evenmin garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

 

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten,  is niet toegestaan.