Ontwikkelingsconcept

 

De visie van NR Vastgoed is geconcretiseerd in een ontwikkelingsconcept. Dit concept is met drie kernbegrippen samen te vatten:

Modulair, Flexibel, Duurzaam.

Modulair: een industrieel betonbouw systeem in optimaal stramien vormt een casco dat zich zowel intern als extern kan doorontwikkelen. Intern kan indeling worden gewijzigd, extern kan het pand worden aangebouwd met hergebruik van bestaande geveldelen.

Flexibel: een modulair opgebouwd casco en infrastructuur opgebouwd vanuit een backbone architectuur maakt het mogelijk op een eenvoudige wijze het casco zowel van binnen als van buiten aan te passen.

Duurzaam: een casco, met ingebouwde flexibiliteit en een economische levensduur van vele decennia, voorzien van duurzame energiebronnen en innovatieve geveltechniek.