Traa 15, Voorthuizen

Bvo ca 60 m2 

gebruik

Een herontwikkeling van een ruimte die in het verleden als stal in gebruik is geweest. De spanten en het dak zijn vernieuwd, het buitenste spouwblad is aangepast.

Status: het pand is momenteel in gebruik als representatieve kantoorruimte voor NR Vastgoed.

omgeving

Het pand staat op een van oorsprong agrarisch bouwblok in het buitengebied tussen Voorthuizen en Putten.

planeet

Het pand is ontwikkeld en gerealiseerd met een duurzame herontwikkelingsfilosofie én lange termijnvisie. Hierdoor zijn eisen gesteld aan vorm, indeling, materiaaltoepassing en (technisch) infrastructuur. Om optimale flexibiliteit in de toekomst te waarborgen is het pand voorzien van een goed geïsoleerde binnenschil met rondom HR++ beglazing, waardoor volstaan kan worden met lage temperatuurverwarming en passieve koeling met behulp van een warmtepomp.

Mede op basis van de ‘trias energetica’ gedachte (1. Reduceer energiegebruik; 2. Gebruik hernieuwbare energie; 3. Gebruik minst vervuilende fossiele energie) is gekozen voor een klimaatregeling waarbij gebruikgemaakt wordt van een hybride warmtepomp. Met behulp van zonnepanelen op het perceel is dit pand elektrisch neutraal.

Een kantoorpand met een meerwaarde voor de toekomstige werkomgeving terwijl in het heden gebruik gemaakt wordt van de hiermee samenhangende kwaliteit.