Gebruik

Van jongs af aan al bemoeide ik me met alles wat met bouwen te maken had. Hutten, schuttingen, schuren, kassen, ik maakte tekeningen en kon uren zitten puzzelen op een ontwerp, ik maakte er een maquette van. Als er een kozijn gemaakt moest worden of een muurtje gemetseld, was ik van de partij. Het bouwen – of liever gezegd het ontwikkelen – zit al mijn hele leven in mijn bloed.

We hadden het thuis vroeger niet breed, in onze vuilnisbak ging nog geen tiende van wat we tegenwoordig allemaal weggooien. Er waren gewoon geen financiële middelen om nieuw te kopen, en dus moest alles hergebruikt. Als er een schuur verbouwd werd, dan werden de oude planken netjes bewaard. Die werden apart gezet, die kwamen vast wel weer een keer van pas. En zo gebeurde dat keer op keer. En als die plank dan echt bijna helemaal versleten was, dan zaagden we hem in latjes en gingen de goede stukkies nog naar de buren voor een konijnenhok. Circulariteit uit praktische noodzaak.

Ik ben hier echt niet aan het beweren dat we destijds al zo goed bezig waren met duurzaamheid, het was destijds pure noodzaak, gedreven door geldgebrek. Nu zie je in de straten de kliko’s alleen maar groter worden. Ik ergerde me aan containers vol bouwafval, met van alles en nog wat door elkaar heen, deuren, glas, puin, schrootjes, gipsblokken, ijzer. Ging er iets mis, en dat gebeurt in de bouw vaker dan je denkt, dan werd al dat materiaal zonder nadenken in de container gekieperd.

Dat moet anders. En het kan ook anders.

Nico Roozen, directeur NR Vastgoed

Omgeving

Een jaar of twaalf geleden gebeurden er hier in Almere-Buiten op een bedrijfsterrein allerlei dingen die eigenlijk niet konden; straatraces, drugsgebruik op onverlichte hoeken, criminaliteit, zwerfafval, verpaupering, noem maar op, van kwaad tot erger. De toenmalige burgemeester heeft het initiatief genomen om dat aan te pakken en ik heb me daarbij aangesloten. Eerst als voorzitter van de WVO, de werkgroep veilig ondernemen en later bij de SBBA, de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere. Dan gaat het ook over bouwen, maar dan van teams, van vertrouwen, van relaties met de ondernemers en de gemeentelijke overheid.

Almere is van oudsher op groei gefocust. We zijn hier ontstaan uit groei, energiek en jong, en zo gedragen we ons eigenlijk nog steeds, terwijl we inmiddels wel bij de tien grootste steden van Nederland horen. Een van onze uitdagingen is de transitie van het groeiproces naar het consolidatieproces. Veel is nog steeds gefocust op meer en nieuw, met weinig oog voor het onderhouden en door-ontwikkelen van wat er al is op het gebied van bedrijfslocaties.

Het initiatief werd een succes door kleine teams, met daarin alle betrokken partijen, ondernemers, politie, gemeente, die onderling korte lijntjes hadden. Als er problemen waren konden we meteen ingrijpen. Dus geen algemene nummers en kantooruren, maar het 06-nummer van de wijkregisseur en de wijkagent, van het hoofd van de afdeling vergunningen en handhaving, zodat we elkaar in geval van nood dag en nacht konden bereiken.

Nico Roozen, directeur NR Vastgoed

Planeet

We zitten in een transitietijd. Dus hebben we behoefte aan mensen die ons verder brengen, mensen met ideeën en oplossingen op het snijvlak van wetenschap en innovatie. Dat zijn de sleutels naar de toekomst. Met die mensen wil ik samenwerken en mijn kennis en ervaringen op het gebied van vastgoed delen. Natuurlijk gaan we het ook hebben over de vierkante meterprijs, maak je geen zorgen, maar het is niet het enige wat telt.

Circulair denken en doen; nu niet uit praktische noodzaak, maar uit gedwongen noodzaak. Uit verantwoordelijkheid jegens onze planeet.

Ik werk graag samen met mensen, jong van geest, die op dezelfde golflengte zitten, zodat we elkaars kennis en kunde optimaal kunnen delen.

Nico Roozen, directeur NR Vastgoed